ஷாங்காய் கோர்வேர் இண்டஸ்ட்ரி கோ., லிமிடெட்

அதிவேக முள் கம்பி இயந்திரம்

  • அதிவேக முள் கம்பி இயந்திரம்

    அதிவேக முள் கம்பி இயந்திரம்

    அதிவேக முள்வேலி இயந்திரம்பாதுகாப்புப் பாதுகாப்பு செயல்பாடு, தேசிய பாதுகாப்பு, கால்நடை வளர்ப்பு, விளையாட்டு மைதான வேலி, விவசாயம், அதிவேக நெடுஞ்சாலை போன்றவற்றுக்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் முள்வேலியை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.