ஷாங்காய் கோர்வேர் இண்டஸ்ட்ரி கோ., லிமிடெட்

ஸ்டாண்டிங் சீம் ரோல் உருவாக்கும் இயந்திரம்